DIGITÁL A TVORBA WEBOV

Web, ako nosič kontaktných údajov a mapky je dávno prekonaný. My považujeme web za neoddeliteľnú a dôležitú súčiastku firemnej identity so špecifickou funkciou.
Mnohokrát závisí iba na ňom, či si vás klient všimne a ak áno, či naňho spravíte dojem.
.

ANALÝZA POTRIEB
A CIEĽOV

V prvom rade musíme zistiť, čo chcete prostredníctvom svojho webu dosiahnuť. Chcete ukázať, čo dokážete? Ponúknuť užitočný, či informačne bohatý content? Potrebujete microsite s jednorazovým a veľmi špecifickým účelom? Stačí povedať.

VÝBER VHODNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

Skôr než začneme s výstavbou, musíme vedieť pre koho ideme stavať – čo od webu čaká klient, čo by mal web poskytnúť konečnému spotrebiteľovi. Podľa toho zvolíme postup aj „materiály“.

PROGRAMOVANIE
A TESTING

Po samotnej výstavbe robíme skúšku správnosti. Preverujeme funkčnosť webu, prehľadáme všetky jeho zákutia a uistíme sa, že nemá chyby, trhliny, či slepé uličky. Okrem toho web vyladíme tak, aby si viac než dobre rozumel s vyhľadávačmi (SEO).

PUBLIKOVANIE
A ÚDRŽBA

Hotové a zverejnené dielo ešte ani zďaleka neznamená koniec. Web aj po publikácii ďalej sledujeme počas ostrej prevádzky, vychytávame muchy a vždy keď treba včas zasiahneme.