„Meníme stratosféru na ziskosféru“… Ako odkomunikovať že máte aktuálne najvyšší výnos na trhu? Jednoducho ho vyneste najvyžšie, ako sa len dá. Takto sme vyniesli na heliovom balóne našeho „stratonauta“ do vyšky 30 km. Niesol so sebou dve kamery. Jedna točila video a tá druhá ho fotila. Vznikol tak content, ktorý sme ďalej využili na sociálnych sieťach, v OOH a PR.

Bumper Ads

Zo zákulisia

Case study

Backstage