Všetky obchodné domy a teda aj Avion denne produkujú množstvo odpadu. Je zodpovedné postaviť sa tomuto problému čelom 
a preto sme prišli s prvou zero waste kampaňou. Vo vizuáloch používame odpadový materiál, kartón z ktorého vyrábame kulisy pre kampane. Získali sme tým originálnu vizualitu pre značku Avion.

Zúžitkujte odpad a vytvorte
si s deťmi vlastné lietadlo z kartóna

Prvá zero waste kampaň