„DOBRÉHO ZUBÁRA POZNÁŠ PO MENE“ a oni sú fakt že dobrí. V tejto kampani sme predstavili nielen kliniku, ale hlavne zamestnancov, ktorí pracujú pod menom Dr. Martin.

CTL

Social Media

Print