Pre nové priestory spoločnosti Sygic sme vytvorili jedinečný dizajn stien,
ktorý korešponduje so zameraním konkrétneho oddelenia a tiež odlišuje meeting rooms
podľa miest či kontinentov na Zemi…
Dizajn dotvárajú aj sklá so štruktúrou ciest a landmarkov.

POZRITE SI PODOBNÉ PROJEKTY

Sygic – Ilustrácie 2019 A

#GRAPHICDESIGN #ILLUSTRATION

Google – GDG Bratislava

#GRAPHICDESIGN #CORPORATE IDENTITY

Sygic – Ilustrácie 2019 B

#GRAPHICDESIGN #ILLUSTRATION