Online/PPC Specialist

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

– platený marketing (PPC)
– social media management
– nastavovanie a riadenie displayovej/obsahovej online reklamy (portály, GDN)
– nastavovanie a riadenie video online reklamy (portály, YouTube),
– nastavovanie searchovej online reklamy (vyhľadávacia sieť Google)
– nastavenie social media reklamy
– implementácia mediálnych stratégií
– tvorba mediálnych plánov
– komunikácia s marketingovým a kreatívnym tímom a externými dodávateľmi pri realizácii online/offline kampaní
– kreatívny prístup pri navrhovaní riešení pre klientov a vytváranie služieb na mieru
– vykonávanie prieskumu trhu dodávateľov, monitorovanie konkurencie
– optimalizácia a vyhodnocovanie dát
– online inovácie

Need to know…

Google Adwords (základy, ideálne všetky certifikáty Google)
Online nástroje ako: Facebook, Adfrom, Sklik
Analýza dát /aspoň základy k online reportingu/
Základne pojmy a KPIs pri online reklamách