Copywriter & Ideamaker

Ak ti nie je cudzie slovo “INSIGHT” a vieš ho pretaviť do “IDEY”, si dobrý v copytextoch, nemáš problém vymyslieť zaujímavý headline, spot a vieš dopĺňať k obrazu zvuk, a ak to navyše už nejaký ten rok úspešne robíš, pošli svoje portfólio spolu s CV.